Liên hệ

Ba điều đại kỵ của khí thời gian

Có ba sao Phi Tinh ảnh hưởng hằng năm và vị trí của chúng phải được kiểm tra thường xuyên trước khi có những thay đổi lớn trong nhà.

Điều này đảm bảo rằng, bạn có gắng cải thiện tính cahast khí trong nhà, đồng thời có những biện pháp để hóa giải ba ngôi sao xấu này, đặc biệt khi chúng ảnh hưởng đến khí của phòng ngủ hoặc cửa chính của ngôi nhà bạn. Ý thức được những sao xấu hàng năm này sẽ giúp bạn cộng thêm chiều thời gian vào bất cứ công việc bạn làm để tăng cường và đem lại sinh khí cho vùng không gian của bạn đang sống.Mỗi sao Phi Tinh chiếm những góc độ và phương vị khác nhau trong không gian. Sao Thái Tuế 150, sao Ngũ Hoàng Đại Sát 450, và sao Tàm Sát 900 của la bàn. Căn cứ vào vị trí của chúng thì bạn có thể được những giải pháp để hóa giải.Khi nào không nên dọn dẹp nhà cửa?Cần phải để ý đến những điều kiêng kỵ liên quan đến vị trí của các sao xấu. Hãy cẩn thận về những gì bạn không làm tại những nơi mà ba sao xấu ắn ngữ để bệnh tật, rủi ro và vận rủi không xảy đến với bạn và gia đình bạn.

3.jpg
Dọn dẹp những vùng bị ảnh hưởng bởi các sao xấu trong nhà có thể tạo ra vận rủi, thay vì mang lại vận may

Nếu những nơi có các sao Phi Tinh án ngữ bị khuấy động bởi các hoạt động dọn dẹp có thay đổi lớn trong ngôi nhà, thì rủi ro, tai nạn, bất hạnh có thể xảy ra. Sao Thái Tuế chủ về thất bại trong năm; sao Ngũ Hoàng Đại Sát chủ về thất thoát tài chính và bênh tật; sao Tam Sát chủ về vận rủi liên quan đến các mối quan hệ. Vì tất cả những điều này, bạn cần phải biết những ảnh hưởng xấu của khí thời gian.