Liên hệ

Kệ đẹp của Mike và Maaike

Mike and Maaike là văn phòng thiết kế Công nghiệp tại San Francisco, Mỹ. Họ đã sáng tạo những giải pháp dành cho những sản phẩm, hàng nội thất, quần áo… Mẫu kệ đẹp với tên gọi Juxtaposed: Power, được thiết kế bởi Mike và Maaike.

Ý tưởng của nhà thiết kế là muốn nói đến: “2451 trang sách, 2390 năm, 2251 cuộc chiến tranh, 432 cuộc cách mạng, 90 đế chế, 7 cuốn sách, 1 cái kệ”. Bảy cuốn sách mà nhà thiết kế muốn nói đến là “Leviathan của Thomas Hobbes; The Federalist Papers của James Madison, Alexander Hamilton, và John Jay; The Republic của Plato; On Liberty của John Stuart Mill; The Communist Manifesto của Karl Marx; The Conquest of Bread của Peter Kropotkin; Social Justice in Islam của Sayyid Qutb”. Mẫu kệ có thiết kế đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa.

freshhome-juxtaposed-power-mike-maaike_0freshhome-juxtaposed-power-mike-maaike_0freshhome-juxtaposed-power-mike-maaike_0freshhome-juxtaposed-power-mike-maaike_0